logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Vi vill stödja församlingarna till respektfulla samtal om alkohol och helnykterhet!

Historiskt har företrädare för och verksamheten i församlingar haft en restriktiv hållning till alkohol. Tyvärr ser vi att alkoholen blir ett vanligare inslag bland församlingarnas medlemmar.

Vi vill hjälpa till att ge stöd för att återgå till en restriktivare hållning till alkohol.

Det vi antagligen kan enas om, är att det inte är särskilt bra om det på grund av alkohol eller andra droger uppstår olika fraktioner som inte klarar av att umgås med varandra i församlingen. Vi vet att alkohol är svårt att diskutera men utmanar ändå församlingar att med stöd av våra material "Den Vita" och "Den Blå"  fundera igenom och ta ställning i alkoholfrågan!

Senast ändrad onsdag, 03 december 2014 17:08