logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Kyrkorna och alkoholen

Historiskt har företrädare för och verksamheten i församlingar haft en restriktiv hållning till alkohol. Tyvärr ser vi att alkoholen blir ett vanligare inslag bland församlingarnas medlemmar.

Vi vill hjälpa till att ge stöd för att återgå till en restriktivare hållning till alkohol.

Det vi antagligen kan enas om, är att det inte är särskilt bra om det på grund av alkohol eller andra droger uppstår olika fraktioner som inte klarar av att umgås med varandra i församlingen. Vi vet att alkohol är svårt att diskutera men utmanar ändå församlingar att med stöd av våra material "Den Vita" och "Den Blå"  fundera igenom och ta ställning i alkoholfrågan!

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login