logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Tips på hemsidor med mer information

CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning - forskning & statistik m.m.

Drugsmart - fakta

Drugnews - nyheter

Folkhälsomyndigheten - kunskapsmyndighet för övergripande folkhälsofrågor

Socialstyrelsen - statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Senast ändrad onsdag, 03 december 2014 17:40