logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Alkohol och andra droger

CAN - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning - forskning & statistik m.m.

Drugsmart - fakta

Drugnews - nyheter

Folkhälsomyndigheten - kunskapsmyndighet för övergripande folkhälsofrågor

Socialstyrelsen - statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login