logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

När en kris eller allvarlig situation inträffat i Blåbandsförbundet

Antagen av Sveriges Blåbandsförbunds styrelse 18 mars 2022 och gäller förbundet.

pdfNär_en_kris_eller_allvarlig_situation_en_inträffat.pdf