logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Dokument

Blåbandsförbundet har full förståelse för om föreningar och distrikt inte kan genomföra sina årsmöten i föreskriven tid. Stadgarna har inte förutsett effekterna av den pandemi som vi nu alla lever i.

Förslag till dagordning Blåbandsföreningens årsmöte:

pdf
Dagordning_Blåbandsförening_förslag.pdf

Förenings / distriktsrapport:

Senaste inskickningsdatum gäller inte i år, istället en månad efter genomfört årsmöte.

pdfFörenings-_eller_distriktsrapport.pdf

Vid använding av hemsidan www.blabandet.se godkänner du att webbplatsen använder cookies som underlättar funktionen.

Vid kontakt med Sveriges Blåbandsförbund och tidningen Blå Bandet sparas de uppgifter som behövs för fortsatt kommunikation men lämnas inte vidare till tredje part. Mer info nedan i policydokument för hantering av personuppgifter.

Vid användning av appar för att läsa tidningen Blå Bandet på nätet sparas ingen information som kan knytas till specifik person, endast kring antal besökare.

 

Föreningar och distrikt undertecknar och skicka  in "personuppgiftsbiträdesavtal" i två ex. med brevpost till förbundskansliet för att kunna få medlemslistor.

Info om hur förbundet hanterar medlemslregister och andra personuppgifter enligt GDPR:
pdfGDPR_Sveriges_Blåbandsförbund_-_Policy_for_hantering_av_personuppgifter.pdf

Info till distrikt och föreningar om GDPR:
pdfGDPR_Blåbandsdistrikt_och_föreningar.pdf

Avtal skickas in i två ex. i original till förbundet för att kunna få medlemslistor till distrikt och förening:
pdfGDPR_Personuppgiftsbiträdesavtal_Sveriges_Blåbandsförbund.pdf

Nytt från förbundsårsmötet 2017:

Rikskonferensen beslutade för två år sedan att nya medlemmar i framtiden får välja mellan två löften, det nuvarande eller ett nytt. För att detta skulle bli gällande krävdes ytterligare ett årsmötesbeslut vilket gjordes och stadgeändringen blev gällande.

Detta innebär att nya medlemmar nu kan välja mellan det nya löftet:  
”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger, samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,
eller det tidigare:
Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger, samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk.

pdfStadgar_Blåbandsförening_antagna_2017.pdf

pdfStadgar_Blåbandsdistrikt_antagna_2017.pdf

pdfStadgar_Blåbandsförbund_antagna_2017.pdf

Här finns våra loggor, för kopiering och tryck, teckensnitt samt instruktion hur detta får användas.

Medlemsanmälan för utskrift. Det går även bra att göra via formulär direkt på denna hemsida. https://blabandet.se/om/bli-medlem

pdfMedlemsanmälan_Blå_Bandet.pdf

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login