logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Sveriges Blåbandsungdom, som jobbar drogförebyggande, och spelhobbyförbundet Sverok har fått medel från folkhälsokommittén i Västra Götaland till projektet E-sport och hälsa. Projektet ska utveckla en metod för att jobba förebyggande hos dataspelande unga med hjälp av folkbildning. Aktiviteterna ska minska stillasittande, öka kunskaperna om energidrycker, alkohol och narkotika, förebygga grovt språk och motverka psykisk ohälsa och socialt utanförskap.

- Vi ska ta fram värderingsworkshops som inbjuder till samtal under LAN, e-sportläger och lokala spelträffar, förklarar projektledare Niclas Lidström.  Gör vi ett bra jobb finns det möjlighet till en förlängning under både 2019 och 2020. Det ska bli spännande att inleda ett samarbete med Sverok som har många medlemmar med låg eller ingen alkoholkonsumtion alls. 

- Fokus för projektet ligger på att hålla till i socioekonomiskt utsatta områden i Skövde, Borås, Trollhättan och Göteborg, säger Anna Erlandsson, förbundsordförande för Sverok. I de områdena har vi ganska få medlemmar så det ska bli intressant att se om vi kan komma igång med fler spelaktiviteter. Samtidigt är det viktigt att vi ger ledare och personal inom våra organisationer, men också i deltagande kommuner, bra verktyg för att diskutera värderingar också efter att projektet är avslutat. Detta ska bli en språngbräda och en början.

Projektet ska även jobba för att fler tjejer blir intresserade av och engagerade i e-sporten.

Kontakt projektledare Niclas Lidström
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                                                                                  
Telefon: 076-7696464                                                                                                

Sveriges Blåbandsungdom är en ideell organisation med visionen ”Ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger till alla människor har lika värde”. Vi jobbar för en restriktiv alkoholpolitik och att unga ska erbjudas meningsfulla fritidsaktiviteter.

www.sverigesblabandsungdom.se

Sverok är en ideell organisation och Sveriges största ungdomsförbund. Vi samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn med 101 000 medlemmar i 3 600 föreningar över hela landet.

www.sverok.se

som förvaltningschef på Miljö & Byggkontoret, Smedjebackens kommun.

Owe Ranbeäck: Ett tråkigt besked som innebär att Myndigheten för press, radio och TV i Sverige inte driver frågan vidare utan avslutar ärendet.
Nu måste EU-reglerna ändras så att svensk lag gäller för alla TV-bolag sänder TV till svenska konsumenter oavsett varifrån programmen sänds.

pdfNyhetsbrev_nr_4-2018.pdf

onsdag, 14 februari 2018 15:38

Nyhetsbrev 3

Här kan du hämta senaste nyhetsbrevet som pdf-fil. Klicka på rubriken!

torsdag, 01 februari 2018 15:02

Nyhetsbrev 2:

Hämta nyhetsbrevet - klicka på rubriken!

Stiftelsen Ansvar för framtiden (SAFF) bidrar med 500.000 kr per år i fem år till "Blå Bandets utvecklingsresa inför 2020-talet". På fem år ger det hela 2,5 miljoner kr i stöd.

Priset är ett bidrag med 5.000 kr till ett kulturarrangemang. Övriga deltagande föreningar får 1.000 kr.

måndag, 22 januari 2018 20:05

Statsbidraget sänkt med 10 procent

Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag sänktes med 50.000 kr till 450.000 kr till Blåbandsförbundet. Ungdomsförbundet fick 300.000 kr, från att föregående år inte ha fått något bidrag alls.

Äldre dricker mer alkohol

Vågar vi prata om äldres drickande? Vi i Blå Bandet ser att äldres alkoholkonsumtion stigit. Ökningen som ägt rum är dramatisk. För första gången dricker personer över 55 år mer än de under 25 år.

Hemmets Vän - debatt

Många äldre tar en stor alkoholkonsumtion med sig in i pensionsåldern. En annan grupp är äldre som kanske inte har haft en djupt skadlig konsumtion men som i samband med pensioneringen ökar sitt alkohol­intag. Det kan vara i samband med att de lämnar arbetslivet och får mer tid till rödvin med vänner eller att de har mist en make/maka och upplever ensamhet. Fysiologiska ändringar hos äldre, låg vikt och medicin­intag medför ökad känslighet för alkohol. Även en liten mängd alkohol kan få påtagliga följder i form av fallskador, exempelvis brutna handleder, lårben eller huvudskador. Detta kan ge upphov till många smärtor, intag på sjukhus och långvarig konvalescens.

Den ökade alkoholkonsumtionen ger vårdpersonal komplicerade problemställningar att ta hand om. Speciellt bland de mest sårbara medborgarna, som är skadade kroppsligt, psykiskt och socialt av ett mångårigt missbruk. Blå Bandet anser därför att det är viktigt att rusta vårdpersonalen till att tala med äldre om alkohol. Kompetensutveckling av personalen, så de tänker och talar förebyggande om alkohol.

Att prata om alkoholmissbruk och kanske speciellt om äldres för höga konsumtion, är omgivet av tabu, skuld, skam och beröringsångest. Det är viktigt att vi alla, anhöriga och vårdpersonal bidrar till att bryta ner tabut och då öppnar vi samtidigt för tidig hjälp. Risken är annars att äldre och anhöriga far ännu mer illa och hamnar mellan två stolar, mellan exempelvis allmänvården och sjukvården. Blå Bandet anser att tidig upptäckt av dem som har alkoholproblem är i detta sammanhang viktigt.

Tillsammans kan vi göra skillnad om vi uppmärksammar äldres drickande och om vi vågar tala med varandra om detta!

Susanne Hedman Jensen, förbundsordförande Blå Bandet

lördag, 13 januari 2018 10:07

Årets första nyhetsbrev!

Innehåll i detta nummer:  Flera unga tycker föräldrar dricker mycket (och många fler artiklar)

Sida 4 av 13