logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
söndag, 24 februari 2019 10:46

Blå Bandet önskar bidrag för att kunna starta en ny satsning!

”Jag ser ”för att upptäcka och hjälpa barn som växer upp i krångliga familjer. Blå Kors Norge erbjuder ett färdigt material.
Dock behövs pengar till översättning, bildrättig-heter och tryckkostnader. Under februari-mars görs en särskild insamlingsatsning.
Välkommen med ditt bidrag!

Plusgiro: 13683-8 Bankgiro 5520-132 Swish 1231808120
Meddelande: ”Jag ser”

Blåbandsgåvan Jag ser webb

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login