logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 28 januari 2019 11:20

Nationell kampanjvecka 11-17 februari: Samverkan spelar roll!

När barn påverkas negativt av vuxnas drickande finns det många som kan hjälpa!

Kampanjveckan “Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes kampanjveckan för första gången år 2011. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket.

https://duspelarroll.se/