logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
söndag, 10 juni 2018 21:16

Två nyvalda från Blå Bandet i Våra Gårdars styrelse

Vid Våra Gårdars ombudsmöte (årsmöte) nyvaldes Rickard Bäckström (Umeå Bf) och Bo Carlsson (Tegnebol Bf) till styrelsen. Ingalill Söderberg (Södertörns Bf) omvaldes.