logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 01 maj 2017 19:12

Narkotikarelaterade dödligheten är för hög. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten lämnar en åtgärdsplan till regeringen. Blå Bandets Owe Ranebäck kommenterar i nyhetsbrev 8:

"Präglar i allt för stor utsträckning av vårdtänkande och avsaknad av förebyggande insatser för att långsiktigt få ner missbruket."