logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
lördag, 11 mars 2017 09:44

Nyhetsbrev 5: Nykterhetsrörelsen mobiliserar i narkotikapolitiken

- Vi ska bli en tydlig aktör igen. Det är viktigt att jobba med alkoholnormen, men nykterhetsrörelsen har en stark historia i narkotikafrågan och vi måste ta tag i den igen, säger Anders Andersson, ordförande i SLAN.

pdfNyhetsbrev_nr_5-2017.pdf

Nykterhetsrörelsen mobiliserar i narkotikapolitiken
 
De senaste decennierna har narkotikapolitiken prioriterats lågt i de flesta nykterhetsorganisationer. För att ta igen förlorad mark ska nu hela nykterhetsrörelsen samla sig i narkotikafrågan.
 
– Vi ska bli en tydlig aktör igen. Det är viktigt att jobba med alkoholnormen, men nykterhetsrörelsen har en stark historia i narkotikafrågan och vi måste ta tag i den igen, säger Anders Andersson, ordförande i Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN.
 
SLAN, en organisation med 27 medlemsorganisationer utgör plattformen för det gemensamma arbetet.
 
– Vi har börjat prata ihop oss om ett principdokument om framtidens narkotikapolitik, både den nationella och internationella. Vi är överens om tre grundpelare: att politiken ska bygga på kunskap och humanism, att det förebyggande arbetet alltid ska utgöra grunden, och att drogfrihet är målet, säger Anders Andersson till Accent
 
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, är en annan plattform för arbetet.
 
– Det finns ett utbildningsbehov också. Medan SLAN ska stå för det opinionsbildande arbetet ska NBV stå för den folkbildande delen, säger Anders Andersson.
 
Sven-Olov Carlsson ska samordna IOGT-NTO:s tidigare ordförande har fått uppdraget att ansvara för nykterhetsrörelsens uppryckning i narkotikafrågan.
 
– Jag har fått i uppdrag att försöka öka aktiviteten kring den narkotikapolitiska debatten. Jag har fått uppdraget av NBV, men jag ska rapportera till SLAN.

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login