logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
tisdag, 18 juli 2023 10:02

LEDARE TIDNINGEN BLÅ BANDET NR 3 - 2023: Använd ”Jag Ser”

Det är lätt att vi pratar över huvudet på de barn som vi är extra oroliga för, med bekanta, grannar och arbetskamrater. Barn behöver en vuxen som sätter sig på deras nivå, ser dem i ögonen och visar omsorg om dem.

De barn som klarar sig bäst trots föräldrarnas omständigheter, gör det för att de blivit sedda av en vuxen person i sin närmiljö. Det innebär att också något litet du gör för ett barn i din närmiljö, kan ha stor betydelse för barnets liv och framtid.

Ingressen ovan är hämtad från Blå Bandets arbete ”Jag Ser”, som varit ett projekt som nu är ordinarie verksamhet. I ett reportage på sidan 9 https://www.yumpu.com/sv/document/view/68353612/bla-bandet-nr-3-2023-juli-september
kan du läsa om Junis senaste rapport som undersöker hur många, eller snarare hur få barn som är i behov av stöd som verkligen får det av kommunerna.

En sammanvägd forskning från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), visar att 20 % av barn i Sverige under sin uppväxt har haft en förälder med alkoholproblem, detta innebär omkring 430.000 barn. 15 % har påverkats negativt av att en förälder dricker alkohol, dvs. cirka 320.000 barn.

Det är en hisnande siffra, 320.000 barn som påverkas negativt på grund av förälders alkoholkonsumtion. Ovanpå detta kommer de barn som växer upp i familjer med andra svårigheter. Det kan vara psykisk ohälsa, sociala problem med mera, det som Blå Bandets verksamhet Jag Ser har valt att kalla ”krångel”.

Junis har frågat landets 290 kommuner bl.a. hur många barn som får stöd via kommunala insatser. Svarsfrekvensen är god, 75 %, men svaret på hur många, eller rättare sagt hur få barn som får stöd är skrämmande lågt. 3.665 barn. Ja, det står rätt, det saknas inga nollor.

Därför är det skönt att veta att det finna många ideella organisationer som täcker upp och möter fler barn som behöver trygga vuxna. Du och jag kan också vara det. Att säga hej när du möter barn är ett första steg som egentligen är naturligt. Att bli sedd och uppmärksammad kan betyda så mycket.

Det är vanligt att det kan vara svårt att förstå om ett barn har det krångligt hemma. De kan uttrycka det på så många olika sätt.

Det går inte att veta hur ett barn har det hemma bara genom att se hur barnet beter sig. Därför är det viktigt att inte endast utgå från barnets agerande när du bedömer situationen.

Om du är orolig för ett barn bör du göra något ändå. Ta din magkänsla på allvar. Om du känner oro för ett barn är det viktigt att du agerar. Om du är osäker på vad som är rätt att göra i den speciella situationen kan det vara bra att kontakta socialtjänsten för att få rådgivning.

Det bästa du kan uppleva, är att det barnet du oroat dig för har det bra. Men du kommer kanske aldrig får reda på om det har blivit bra eller ej för barnet. Det kan betyda att barnet har det tillräckligt bra.

Det är, oavsett hur det gått, bra att du fortsätter att bjuda in barnet i ditt liv och att du är lyhörd för förändringar. Alla barn behöver bra relationer till vuxna och du betyder troligen mer än du själv tror.

På hemsidan www.jag ser.se finns goda råd, filmer och material. Passa på att ta del av detta nu under sommaren!

Per-Olof Svensson chefredaktör