logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 04 maj 2023 17:09

LEDARE TIDNINGEN BLÅ BANDET NR: 2 – 2023: Nu måste Systembolagets monopol räddas!

När jag var ung gillade jag inte Systembolaget eftersom de sålde alkohol. Det gör de fortfarande och med ännu större utbud. Trots detta är denna butik det bästa vi har i Sverige för alkoholen säljs utan vinstintresse.

I EU är en av grundprinciperna fri konkurrens av varor men när Sverige blev medlemsland lyckades vi få ett avgörande undantag med hänvisning till folkhälsan: Monopol för alkoholförsäljning genom Systembolaget.

Två tidigare statliga utredningar har tydligt konstaterat att införande av så kallad gårdsförsäljning av alkohol inte är förenligt med Systembolagets monopol. Beroendeframkallande produkter är intressanta för företag som vill tjäna pengar utan att behöva ta ansvar för de negativa konsekvenserna. Det är allmänt känt att alkohol ökar risken för sjukdomar, våld samt att barn och anhöriga far illa.

Trots detta gjordes en tredje utredning om gårdsförsäljning, som tvärt emot de tidigare två, kom fram till att det är möjligt att genomföra. Detta utan att hota Systembolagets monopol och om EU skulle ha invändningar så kan Sverige ”backa” och avsluta gårdsförsäljningen. Förespråkarna för gårdsförsäljning framför idylliska beskrivningar av småskalig tillverkning och ökad landsbygdsturism.

Men återigen, då har monopolet upphört och det öppnar upp för de stora alkoholproducenterna och vi kommer att få se kvartersbutiker i städerna. Därmed ökar tillgången och mindre kontroll kring alkoholförsäljning. Ett monopol är ett monopol så länge ingen annan får tillgång till marknaden. Nu överväger regeringen att gårdsförsäljning av alkohol ska bli tillåtet.

Socialdemokraterna har reagerat, i ett pressmeddelande säger deras gruppledare i riksdagen Lena Hallengren:

Det svenska alkoholmonopolet ska skyddas. Ett införande av gårdsförsäljning får inte innebära att vinst-drivande intressen bakvägen tar över försäljning av alkohol i Sverige. Därför kräver vi ett klargörande från EU innan andra beslut tas.

Att regeringen nu planerar att ta beslut som med hög risk innebär att Sveriges främsta folkhälsopolitiska åtgärd upphör, är ytterst allvarligt. Förstår man konsekvenserna eller är man förblindad av förespråkarnas argument och att alkoholindustrin med glädje väntar på att få komma in bakvägen? Många tunga instanser har påtalat brister i den tredje utredningen om gårdsförsäljning av alkohol.

Att bl.a. Blåbandsförbundet, Sveriges Blåbandsungdom, IOGT-NTO, SLAN och LP-verksamheten i sina remissvar avstyrkte den tredje gårdsförsäljningsutredningen var väntat. Men det är 27 organisationer och myndigheter som avstyrkte i sin helhet och det och inte vilka som helst: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, flera länsstyrelser, Barnombudsmannen för att nämna några.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) har flera gånger enligt Drugnews sagt att frågan är ”komplex” och att han inte kan lova att gårdsförsäljning blir av under denna mandatperiod. Som socialminister ser han troligen vilka negativa konsekvenser det blir, om Systembolagets monopol faller och det öppnas upp fler försäljningsställen. Inte bara för småskalig turism på landet utan betydligt fler i städerna.

Alla argument mot att införa den så kallade gårdsförsäljningen av alkohol finns. Men när politiker inte vill eller har förmågan att ta till sig dessa fakta, måste argumenten uppmärksammas ännu mer, även för allmänheten.

Det folkliga stödet är stort för Systembolaget. Om regeringen går vidare och fattar ett avgörande beslut som bara gynnar vinstintressen och försämrar folkhälsan, då kommer ännu fler människor att fara illa.

Per-Olof Svensson
Chefredaktör tidningen Blå Bandet