logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
torsdag, 07 oktober 2021 19:26

Ny ordförande för Internationella Blå Korset, Ingalill Söderberg omvald till styrelsen

Internationella Blå Korset, där Sveriges Blåbandsförbund är medlem, har under två dagar hållit digitalt möte. Till ny president valdes Jahn Reinhard, Tyskland. Ingalill Söderberg, Sverige, omvaldes till ledamot i nätverkskommittén.

Albert Moukolo, Schweiz, avgick som president och i sitt avslutningstal framhöll han särskilt Blå Bandet i Sverige:

”Jag riktar ett särskilt tack till Blå Bandet i Sverige som öppnade mina ögon för de problem som alkohol orsakar”.

Normalt arrangeras det internationella mötet vart fjärde år och skulle ha arrangerats i Sydafrika förra året. På grund av pandemin flyttades det ett år och blev digitalt. Ingalill Söderberg har varit ledamot sedan 2012 och fick förnyat förtroende.

Utöver val av nätverksstyrelse behandlades bokslut, budget, verksamhetsplan och policydokument. Från Sveriges Blåbandsförbund var Per-Olof Svensson ombud.

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login