logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
onsdag, 08 september 2021 05:20

Elisabet Andersson har tilldelats Blå Bandets högsta utmärkelse

Elisabet Andersson, Almunge, har tilldelades Francis Murphy-plaketten av Blåbandsförbundet.

Utmärkelsen delades ut i samband under jubileumsfesten för Sälsäterns Fjällgård i Sälen. BUFF, Blåbandsungdomens Fjällstugeförening firar i år 75 år. Jubileet ingick i rikskonferensen som också innehöll årsmöten och medlemsmöten för Blåbandsförbundet, BUFF och Blåbandsrörelsens folkhögskola Helliden.

MOTIVERING:

Elisabet Andersson har ett livslångt, personligt och starkt engagemang för Sveriges Blåbandsungdom, Blå Bandet och Sälsäterns Fjällgård i Sälen.

Elisabet var under många år ordförande för Almunge SBU-avdelning. När verksamheten var som mest omfattande, erbjöds varje vecka barn-, ungdoms- och idrottsgrupper. De flesta som växte upp och deras föräldrar i Almunge visste vad SBU var. Utöver detta arrangerade SBU många olika läger, fester och idrottsarrangemang. Genom Elisabets entusiasm fanns många ledare och förtroendevalda som gjorde allt detta möjligt.

Under de senaste åren har Elisabet varit ordförande för BUFF, Blåbandsungdomens fjällstugeförening. Även här har hennes entusiasm gett resultat med att många medlemmar på sin fritid ställt upp med underhåll och renoveringar.

Med en så stor anläggning krävs det också insatser från hantverkare. Detta har inneburit ett stort ansvar för Elisabet med projektering och samordning tillsammans med styrelsen.

Att det finns en alkoholfri anläggning i en attraktiv miljö är en stor tillgång för att framhålla vår nyktra ideologi. Till detta krävs engagerade, entusiasmerande och lojala medlemmar. Elisabet Andersson är välförtjänt att få erhålla förbundets högsta utmärkelse.

Sveriges Blåbandsförbund

Foto: Per-Olof Svensson

Elisabet Francis Murphy webb

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login