logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 22 juni 2020 18:57

Blå Bandet & SBU står bakom ANDTS skuggstrategi

Sveriges Blåbandsförbund (Blå Bandet) och Sveriges Blåbandsungdom har ställt sig bakom ANDTS *) skuggstrategi. Syftet är att påverka den kommande nationella ANDT-strategin och därmed också stärka den svenska politiken så att färre människor far illa.

*) Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Sveriges nuvarande ANDT-strategi löper ut 2020. Ett stort antal idéburna organisationer har därför slutit upp bakom en gemensam skuggstrategi till regeringens nya ANDTS-strategi.

Skuggstrategins övergripande mål utgår från visionen om ett samhälle där människor växer och utvecklas utan risk att skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narko­tika, dopning, tobak eller spel om pengar och formuleras som följande: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskad alkohol- och tobakskonsumtion och minskat spelande om pengar.

I nuläget har 28 ideella organisationer ställt sig bakom Skuggstrategin.

Skuggstrategin finns att ladda ned längst ned.

Strategin har utarbetats av en expertgrupp som har bestått av:

  • • Håkan Leifman: huvudförfattare, forskare, tidigare direktör för CAN (Centralförbundet för

alkohol- och narkotikaupplysning).

  • • Per Leimar: expert på alkoholfrågan, jobbar idag som politisk sekreterare på IOGT-NTO,

har tidigare jobbat på Systembolaget som utredare och ansvarig för kontakter med

alkoholforskningen.

  • • Gunborg Brännström: expert på prevention och vård vid missbruk och beroende, tidigare

projektchef på SKL och utvecklingschef i Alkoholkommittén.

  • • Marie Montin: tidigare jobbat som nationell samordnare för Länsstyrelsernas ANDTarbete,

expert på lokalt preventivt arbete.

  • • Göran Boëthius: pensionerad lungläkare, opinionsbildare på Tobaksfakta
  • • Linda Nilsson: expert på frågor rörande narkotika samt missbruk- och beroendevård, fd.

Generalsekreterare WFAD, numera styrelseledamot.

  • • Irma Kilim: projektledare, drogpolitisk chef på IOGT-NTO, tidigare jobbat med politisk

påverkan på EU-nivå samt som samordnare på CAN.

Skuggstrategin består av 5 kapitel och redogör för alla 5 områden, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Kapitel 1 är en inledning till Skuggstrategin och består av bakgrund, definitioner och disposition

Kapitel 2: ANDTS-politikens inriktning

Kapitel 3: ANDTS-konsumtion och skador i Sverige

Kapitel 4: Hur ANDTS-arbetet ska styras och organiseras

Kapitel 5: Förslag på insatser

 pdfANDTS_skuggstrategi_FINAL16juni.docx.pdf

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login