logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
fredag, 21 februari 2020 11:13

I nyhetsbrev 4: Majoritet vill behålla knarkförbud

Nyhetsbrevets redaktör Owe Ranebäck kommenterar: "Den dagsaktuella narkotikadebatten handlar allt mer om en avkriminalisering av narkotika för eget bruk. Nu vädrar förespråkarna för avkriminalisering morgonluft när ett enigt socialutskott vill att riksdagen ska uppmana regeringen att utreda den svenska narkotikapolitiken.

Men jag tror nog att legaliseringsivrarna biter sig själva i svansen. En utvärdering av den förda narkotikapolitiken kommer att visa konsumtionsförbudet är en spjutspets när det gäller att förebygga att någon börjar med narkotika. Och att konsumtionsförbudet har gett polisen möjlighet att upptäcka tidigt narkotikamissbruk.

Glädjande nog har vi idag en socialminister som förstår detta. Hon kommer inte att medverka till någon avkriminalisering av narkotika för eget bruk, enligt de tydliga uttalanden hon gjort i diverse media. Och hon har enligt sifo ett starkt stöd hos svenska folket för detta.

Socialutskottets krav om nolltolerans mot narkotikadödligheten är en vision som stämmer väl med vision om ett narkotikafritt samhälle".

pdfNyhetsbrev_4-2020_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf