logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
fredag, 11 mars 2022 09:33

Förenings- & distriktsrapport

Blankett att fylla i finns under dokument.

onsdag, 02 mars 2022 17:10

Info om hantering av medlemsuppgifter

28/2 skickades mail till samtliga som hanterar medlemsuppgifter i föreningar och distrikt för att förtydliga och förhoppningsvis förenkla något kring vad som gäller.

Föreningar och distrikt utser ett "personuppgiftsbiträde" enligt ett avtal med förbundets "personuppgiftsanvarige", organisationssekreterare Per-Olof Svensson.

Historik
När GDPR infördes ökade ansvaret kring hur personuppgifter registreras och sprids.
Blåbandsförbundet som har ett personregister behövde utse en ”personuppgiftsansvarig” = organisationssekreteraren
Föreningar och distrikt fick utse ett ”personuppgiftsbiträde”.

Vad får förbundets personuppgiftsansvarige göra och inte göra?
Administrera förbundets medlemsregister och skicka listor till personuppgiftsbiträden.
Använda registrets uppgifter för kontaktuppgifter och utskick. Skicka till tredjepart för att möjliggöra utskick. (ex. tryckeri, postleverantör).
Registret används inte för externa kommersiella ändamål.
Får inte till utomstående svara på om en viss person är medlem eller inte.

Vad får personuppgiftsbiträde göra och inte göra?
Beställa och ta emot listor till den förening/distrikt som biträdet har avtal för.
Genom detta ha kunskap om vilka som är medlemmar och använda de kontaktuppgifter som finns.
Får inte till utomstående svara på om en viss person är medlem eller inte.

Nu kommer det som kanske flera inte känner till:
Personuppgiftsbiträde kan utse ett eller flera ”underbiträden”. T.ex. ordförande, sekreterare, kassör eller hela styrelsen.
Till dessa kan biträde vidaresända de listor som erhållits från förbundet.
Till underbiträde är det personupgiftsbiträdets ansvar att informera om hur medlemsuppgifter får och inte får användas.

Detta finns beskrivet i det avtal som ingicks, men vi har full förståelse för att det kan vara svårt att förstå, det är en komplicerad juridisk text som vi fick hjälp med när GDPR infördes.

Hur utse underbiträden?
För att göra det så enkelt som möjligt, räcker det med att personuppgiftsbiträdet skickar ett mail till förbundet där det anges att till denna förening/distrikt har följande underbiträden utsetts.

Här finns dokumentet kring avtal ifall någon vill läsa:
https://blabandet.se/dokument/item/869-gdpr

Med förhoppning om att denna information underlättar och förtydligar kring medlemslistor!

PER-OLOF SVENSSON
Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund     
Organisationssekreterare

Information sammanställd i PDF, klicka på rubriken.

Den 16 feb. är Blå Bandet värd för seminariet under uppmärksamhetsveckan ”Spela roll”. JAG SER, Blå Bandets projekt, arrangerar fem samtalsträffar som en fortsättning på Spela roll. Blåbandsförbundet inbjuder samtalsträffar med teman ”medlemsrekrytering”,  distrikt- och föreningsorganisation i framtiden samt mot den så kallade ”gårdsförsäljningen” av alkohol.

Titta gärna igenom denna sammanställning. Välj vilka som passar dig! Anmälan till respektive arrangör.

pdfHär_kommer_tips_på_seminarier_och_föreläsningar_från_feb-2022docx.pdf

Per-Olof Svensson
Blå Bandet, organisationssekreterare
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

torsdag, 27 januari 2022 18:13

Indikatorer till verksamhetsplanen

Förbundsårsmötet beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att presentera indikatorer på verksamhetsplanen. Denna presenterades vid en dialogsamtalsträff med distrikten.

Finns att hämta här:

pdfIndikatorer_presentation_dialogsamtal_2022-01-27.pdf

Det finns en uppenbar risk att den alkohol som idag bara får säljas på Systembolaget, inom några år får börja säljas i andra butiker i våra städer. Detta beroende på att en statlig utredning nu föreslår att det ska bli tillåtet med så kallad ”Gårdsförsäljning av alkohol.”

Därför behöver vi gemensamt, föreningar, distrikt och förbund agera så att detta inte blir verklighet!

Våra Gårdar har beviljats bidrag från Kulturrådet för musikarrangemang över hela landet. Dessa medel ska främst gå till musikutövarna. Som medlem kan ni söka upp till 15.000 kr för ett publikt musikarrangemang i er samlingslokal till och med 31 dec. 2022.

Under pandemin har musiker i hela landet drabbats hårt, med det här bidraget har ni möjligheten att låta dem stå på scenen igen!

Så här gör ni:

– Planera arrangemanget och kontakta musikern/musikerna.
– Skicka in en ansökan till oss.
– Om ansökan beviljas av oss så bokar ni musikern/musikerna.
– Marknadsför och arrangera.
– Betala fakturan från musikern/musikerna.. 
– Skicka in redovisning (med kopior på faktura/fakturor) till oss och därefter betalar vi ut pengarna. 

Att tänka på:

– När arrangemanget marknadsförs (tryckt eller digitalt) ska det framgå att det genomförs med stöd av ”Musik För Alla” via Våra Gårdar och Statens Kulturråd. Använd också Våra Gårdars och Kulturrådets logotyper, finns längst ner på sidan.
– Medlen ska främst gå till musikutövaren, boka gärna någon som finns i er region så inte pengarna försvinner på resor och logi.
– Samverka med studieförbundet NBV som kanske kan hjälpa till med arrangörskapet och marknandsföringen.
– Finns det ytterligare medel att söka från er kommun eller på annat håll?
– Kontakta oss om ni vill ha tips och idéer.

Ansökan hittar ni här
Ansökan sker löpande mellan 2021-12-01 till och med 2022-12-31. Vi svarar på ansökningarna så fort som möjligt. 

Redovisning hittar ni här
Utbetalning sker direkt efter ni redovisat arrangemanget.

Länk till Arrangörshandboken som är MAIS guide, med tips och råd till alla som vill arrangera levande musik – konserter, klubbar, festivaler etc. Den riktar sig till alla åldrar, alla genrer och alla nivåer och ni hittar den här

Frågor och svar:

När får vi svar på ansökan?
Inom två veckor hoppas vi svara på ansökan.

Hur ska det redovisas?

Genom att svara och skicka in det vi efterfrågar i formuläret – Redovisning MUSIK FÖR ALLA. 

Kan vi söka fler tillfällen?
Nej tyvärr, vi vill att så många föreningar som möjligt ska arrangera detta.

Kan en del gå till att hyra ljud m.m.?

Kanske, men vi vill att det mesta av pengarna ska vara gage till musikern/musikerna, ange i så fall summan i ansökan.

Vad är det högsta summan vi kan söka?

Ni kan få 15 000 kr som högst för ett musikarrangemang. 

Måste vår lokal ha en scen?
Nej, men vi tycker det är viktigt att arrangemanget genomförs proffesionellt, med bra ljud och ljus och kanske en tillfällig enkel scen.

Kan det genomföras utomhus?

Ja, om föreningen har en tomt passar det ju jättebra, vill ni vara någon annanstans, på ett torg eller liknande måste ni berätta varför i ansökan.

Ska vi arrangera tillsammans med andra?
Ja gärna, kontakta NBV och fråga om tips gällande arrangemang och marknadsföring och hitta lokala sponsorer.

Vem betalar kulturutövaren?
Ni betalar fakturan/fakturorna, dessa ska sen skickas in tillsammans med redovisningen och därefter betalar vi ut pengarna. 

Hur snabbt betalar ni ut bidraget?
Inom 3 veckor efter att redovisningen kommit in.

VILL DU VETA MER KONTAKTA:

Anton Hjärtmyr
0733 72 63 55
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

fredag, 07 januari 2022 09:33

Minnesgåva

För att hedra någon som gått bort, skickar vi minnesblad med önskad text.

söndag, 28 november 2021 05:47

Information från Blåbandsförbundet

Hämta PDF-fil!

torsdag, 02 december 2021 08:37

Lifesize digitala mötesrum upphör

Våra distrikt och anläggningar har haft tillgång till "digitala mötesrum" via NBV. Detta upphör vid årsskiftet efter beslut av NBV.

Sida 3 av 10