logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 27 augusti 2018 11:52

Blå Bandet på turné

Blå Bandet på turné genomfördes första gången 2017 med fyra regionala träffar. Nu återkommer turnén med målsättningen att bli mer lokal för att nå ännu fler deltagare. Den genomförs i fyra steg med en introduktionsträff, studiecirkelträffar, uppföljning på distriktens årsmöten och slutligen sammanfattning vid rikskonferensen i Västerbotten.

 pdfBlå_Bandet_på_turné_2018-19_info_utskick_aug.pdf

pdfBlå_Bandet_på_turné_-_träffar_uppdaterad_2018-10-11.pdf

Turnén fokuserar på ”4 V”:
Välkomnade verksamhet, värdegrund & värderingar, vända/vidga blicken samt växa & vision.

Kan liknas vid en V4-motor som nu tar Blå Bandet på in i framtiden. Förbundet medverkar vid den inledande introduktionsträffen och vi hoppas även få medverkan av NBV:s verksamhetsutvecklare.

Under introduktionsträffen presenteras delar av de fokusdiskussioner som genomfördes under den första turnén. Detta för att vända blicken på det som diskuterades då samt för att vidga blicken för Blå Bandets framtid, kring ideologi, fler medlemmar och föreningsengagemang.

Deltagarna kommer överens om att planera för en eller flera studiecirkelgrupper och tidsplanering av dessa. Studiecirkeln omfattar tre träffar med rubrikerna: Välkomnade verksamhet, värdegrund/värderingar samt växa/vision

Det är viktigt med fritt åsiktsutbyte i en tillåtande samtalsmiljö. De idéer och förslag som kommer fram i studiecirklarna presenteras på distriktets årsmöten. Det som presenteras behöver inte alla vara överens om.
Alla måste inte vara medlemmar för att delta i studiecirkeln.

Föreningarnas styrelse
Det är viktigt och värdefullt att ledamöter prioriterar att delta och även till att inspirera sina medlemmar att delta!

Distriktens årsmöten
Presentation av vad studiecirklarna har samtalat om.
Diskussion under årsmötet som redovisas till förbundsstyrelsen. Frågesport med Quiskampen.

Kontakt
Lars-Åke Stenström, projektledare    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.         070-3356706
Per-Olof Svensson, organisationssekr.          Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.          070-5682320

Träff 1 – INTRODUKTIONTRÄFF samordnas av förbundet i samverkan regionalt/lokalt

Introduktion – innehåll i träffarna. Film (kort högst fem minuter).

Vända blicken på det som diskuterades under förra turnén.

Vidga blicken på var står vi idag med verksamhet, ideologi, rekryterar vi nya medlemmar?
Vilka är föreningens målgrupper? Samla upp idéer.

Planering för kommande cirkelträffar.

Genomförs i samverkan med NBV som ”annan folkbildning”

Träff 2 – VÄLKOMNANDE VERKSAMHET cirkelträff 1 med NBV

Gör en förslagslista med minst 10 verksamhetsgrenar eller aktiviteter som är öppen och välkomnande!

Helst nya men här några förslag: Frågesport, sång och musik, läsecirkel, aktuella samtal med politiker, beslutsfattare och författare. Promenader med eller utan tipsfrågor. Kaffekorgspromenader till medlemmar som inte orkar komma till aktiviteter. Trolleri, teater, filmvisning, bildvisning med reseberättelser, matkväll, nostalgikväll, föreläsningar, nyktert ”after work”.

Fundera på syftet med aktiviteter som görs idag och kring nya förslag. Hur lång tid är lämpligt för dag och kvällsaktiviteter? Vad är målet, kvalitativt och kvantitativt?

Hur kan vi nå nya målgrupper? Integration över generationer, olika etniciteter, samverkan med andra föreningar m.m.

 

Träff 3 – VÄRDEGRUND & VÄRDERINGAR cirkelträff 2 med NBV

Samtal kring Blå Bandets medlemslöfte, vision och värdegrund.

Är dagens gräns för medlemskap på 2,25 volymprocent relevant? Eller ska vi ha 0,5 volymprocent som är Systembolagets gräns för alkoholfria drycker? Eller kanske 0,0 %?

Tre argument för: 0,0, 0,5, 2,25 procent eller annat förslag.

Vad tycker du om Systembolaget?

Vilka fördelar/nackdelar tycker om det alkoholfria sortimentet?

Hur reagerar du på:
- alkoholreklam?

- artiklar om alkohol.

- vin/ölprovning i matprogram.

Kristen grund, vad tycker du den ska ge för avtryck i vår verksamhet, nationellt, regionalt och lokalt?

Socialt arbete, endast förebyggande eller även vård? Sociala läger? God man? Övervakare?

Hur får vi fram folkrörelse och folkbildning i Blå Bandet ännu mer?

Träff 4 – VÄXA / VISION cirkelträff 3 med NBV

Välkomna fler medlemmar – hur?
Vill vi få fler medlemmar i föreningen? Få eller många – hur och var?

Varför värva eller rekrytera?

Medelålders och äldre? Hur når vi dem? Äldremässor?

Ungdomar och unga vuxna – är det Blåbandsföreningens uppgift att nå dem?

Vision – vad vill vi med föreningen i framtiden?

Öppen föreningen för alla eller för oss själva?

Träff 5 – distriktens årsmöten

Presentation av vad studiecirklarna har samtalat om.
Diskussion under årsmötet som redovisas till förbundsstyrelsen.
Genomförs i samverkan med NBV som ”annan folkbildning”

Frågesport med Quiskampen.

Träff 6 – Förbundets rikskonferens

Förbundsstyrelsen har tagit del av idéer och förslag som kommit fram på distriktens årsmöten. De används till vision och verksamhetsplaner som diskuteras.

Blå inspiration med kulturprogram.

Genomförs i samverkan med NBV som kulturprogram.

Frågesport med Quiskampen.

Turnéplan och uppdaterad information

Läggs upp löpande på hemsidan, för de som inte kan ta del av detta den vägen, kontakta Lars-Åke Stenström eller Per-Olof Svensson, se under kontakt tidigare i denna information.

www.blabandet.se

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login