logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
onsdag, 17 januari 2024 11:59

Francis Murphy-dagen 24 april: Digital kvällsträff om > tobak och andra nikotinprodukter bl.a. vejpning

Mer info kommer senare.

Francis Murphy-plaketten är Sveriges Blåbandsförbunds högsta utmärkelse till minne av Murphys födelsedag.
Den kan tilldelas medlem som utfört en för Blå Bandet särskilt betydelsefull gärning.
Förbundsstyrelsen beslutar om utdelning på eget initiativ eller genom förslag från medlem, förening eller distrikt. Förslag ska ha skickats in senast tre månader före önskad utdelning tillsammans med en motivering.
Förbundsstyrelsen avgör om förslag ska ligga till grund för beslut om utdelning.
Francis Murphy-plaketten delas ut på Francis Murphy-dagen 24 april, vid rikskonferens eller annat lämpligt tillfälle av representant utsedd av förbundsstyrelsen.

pdfFrancis_Murphy_bestämmelser_från_2022.pdf