logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
måndag, 02 januari 2023 06:50

Blå Bandet 140 år under 2023

En idérörelse på kristen grund som föddes i en fängelsecell i Amerika. Irländaren Francis Murphy hade invandrat till USA. Han var krögare och kastades i fängelse för olaga spritförsäljning. Men han kom till kristen tro och nykterhet. När fängelseportarna öppnades gick han ut i livet med en ny idé, att förkunna spritens förbannelse i sitt eget och andras liv. Så blev Francis Murphy Blåbandsrörelsens upphovsman.

Ett hundra år (1983 när detta skrevs) har gått sedan rörelsen infördes i vårt land och tidningen Blå Bandet började utgivas. När sedermera Blåbandsrörelsen organiserades i Sveriges Blåbandsförbund kunde krafterna mer effektivt samlas och tillvaratas för nykterhetsarbetet. Rörelsen har utvecklats till en verklig folkrörelse och en kraftkälla i vårt arbete.

Ur förordet av dåvarande förbundsordförande Yngve Lindgren i boken ”Blåbandsrörelsen 100 år” utgiven 1983.

Francis Murphy anses ha samlat in över 12 miljoner namnunderskrifter till nykterhetslöftet och talat offentligt i mer än 25.000 gudstjänster. Nykterhetsidén färdades över havet till England där antalet blåbandister beräknades till omkring en miljon.

Oskar Eklund som besökte England, fångades av idén och tog den vidare till Sverige genom att starta tidningen Blå Bandet. Den gavs ut med sitt första nummer i augusti 1883 med Oskar Eklund som redaktör. Detta har sedan ansetts som Blå Bandets födelseår.

Den första Blåbandsföreningen bildades 2 januari 1884 av Beatrice Dickson på hennes egendom Överås i Göteborg. Sveriges Blåbandsförening (senare förbund) bildades 1886 och övertog utgivningen av tidningen Blå Bandet 1887.

Per-Olof Svensson 2023, källa boken ”Blåbandsrörelsen 100 år”

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login