logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
onsdag, 02 juni 2021 16:19

Stadgeförslag till årsmötet

Förbundsstyrelsen har beslutat att till årsmötet inte komma med något förslag till ändringar av gällande stadgar.
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet att tillsammans med Sveriges Blåbandsungdom ha en gemensam inledning som läggs i eget dokument som inte påverkar gällande stadgars numrering, under förutsättning att samma beslut tas av Sveriges Blåbandsungdoms årsmöte.

Se dokument med förslaget i Blå Bandet förbundsinfo 2 juni 2021

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login