logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
fredag, 11 december 2020 18:36

Mer än dubbelt sålda medlemslotter, fler julhälsningar och Blåbandsgåvor

I årets medlemslotteri inför jul har 371 lotter sålts, jämfört med 160 lotter förra året. Då var lottpriset 100 kr högre men totalt ökade omsättningen med 26.200 kr. Överskottet går till verksamhetssatsningen ”Jag ser”.

Även antalet julhälsningar i tidningen Blå Bandet har ökat med 24 st. Totalt har dessa gett ett bidrag till tidningen med 20.200 kr

Vi har också fått bidrag och sponsring till Blåbandsgåvan från medlemmar, föreningar och distrikt på drygt 130.000 kr.

Förbundet är tacksamma för dessa bidrag till verksamheten!

Per-Olof Svensson

organisationssekreterare

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login