logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

När vi nu tills vidare har mindre möjlighet att träffas, fick jag en idé om hur medlemmar, föreningar och distrikt ändå kan skapa engagemang. Genom åren har ”Francis Murphy-dagen” uppmärksammats
den 24 april med olika arrangemang.

Francis Murphy är den som startade Blåbandsidén och han föddes 24 april 1836. Nu har jag skapat ett upprop som vi alla kan delta i. Via internet, telefonsamtal eller genom klassisk pappersaffischering
samt att stödja Blå Bandet:

Tillsammans blir vi fler!
Tillsammans stoppar vi beroendereklamen!
Tillsammans skapar vi ekonomiska resurser!

Det handlar om att ta de där samtalen och värva medlemmar, att sprida vår kampanj om beroendereklamen samt att stödja verksamheten med skänka pengar.
Bifogat finns mer information, uppropet och flera tips på hur du kan sprida kampanjen ”Har du också fått nog”?
Vidare bifogas information om insamling som min kollega Emil Gillsberg sammanställt.
Även om vi kanske känner oss mer isolerade mot vad vi är vana vid, kan vi ändå engagera oss tillsammans!

Per-Olof Svensson
organisationssekreterare

pdfBlå_Bandet_förbundsinfo_april_2020.pdf

pdfUpprop.pdf

pdfTillsammans_gör_vi_skillnad.pdf

pdfHar_du_också_fått_nog_-_stoppa_beroendereklamen.pdf

pdfFörenings-_eller_distriktsrapport_2020.pdf

pdfFrågor_till_föreningar__distrikt_2020.pdf

 

 

Blåbandsförbundet har redan fått några svar på frågor till föreningar och distrikt. En av frågorna är om man har hjälpt till att sprida vår kampanj ”Har du också fått nog – Stoppa beroendereklamen!  En förening har svarat ”nej” och på följdfrågan om man önskar hjälp blev svaret ”ja”. Därför har jag nu satt ihop en liten förslagslista uppdelad i en ”analog” del, dvs. via papper samt en ”digital” för internet. Bägge kan givetvis användas.

Per-Olof Svensson
Blåbandsförbundet, org. sekr.

Två olika vägar: ”analogt” (papper) och "digitalt" (internet)

ANALOGT (om ni behöver hjälp med utskrift – kontakta kansliet!)

> Sätt upp affischer på anslagstavlor i affärer, sporthallar och utomhus.

> Dela ut info i brevlådor (respektera ”nej tack till reklam”)

Original här:
pdfStoppa_beroendereklamen_-_affisch_1.pdf
pdfStoppa_beroendereklamen_-_affisch_2.pdf

> Skicka brev till ”din” riksdagsledamot. Underlag finns att hämta på hemsidan www.fattnog.se

> Rekrytera nya medlemmar.
pdfMedlemsanmälan_Blå_Bandet_2020.pdf

> Ge en ekonomisk gåva till förbundet till att fortsätta driva kampanjen nationellt.
Sveriges Blåbandsförbund plusgiro: 1 36 83 - 8; bankgiro 5520-1321 Swish 123 180 81 20

DIGITALT

> Gå in på www.fattnog.se

> Skriv under namninsamlingen! / Gör skillnad!

> Skicka mail till ”din” riksdagsledamot. / Gör skillnad!

> Dela filmen i dina sociala flöden som Facebook, Twitter m.fl.

> Dela kampanjens hemsida i dina sociala flöden som Facebook, Twitter m.fl.

> Använd våra affischer!
pdfStoppa_beroendereklamen_-_affisch_1.pdf
pdfStoppa_beroendereklamen_-_affisch_2.pdf

> Ge en ekonomisk gåva till förbundet till att fortsätta driva kampanjen nationellt.
Sveriges Blåbandsförbund plusgiro: 1 36 83 - 8; bankgiro 5520-1321 Swish 123 180 81 20

FÖRENINGAR & DISTRIKT

Utöver ovanstående, inspirera medlemmar att sprida kampanjen”!

tisdag, 17 mars 2020 19:24

Corona

Vi hänvisar till regeringens och myndigheters beslut och rekommendationer:  www.krisinformation.se

tisdag, 10 mars 2020 06:51

Frågor till föreningar & distrikt

Skicka in föreningens/distriktets svar senast 1 juni 2020. Frågor om verksamhet, samverkan med NBV och kampanjen "Har du också fått nog - Stoppa beroendereklamen!"

tisdag, 10 mars 2020 10:46

Rapportblankett föreningar & distrikt

Klicka på rubriken! Föreningar skickar in senast 15/3, distrikt 15/5.

fredag, 14 februari 2020 12:48

Distriktens årsmöten

Klicka på rubriken!

Har skickas till de som har avtal som "personuppgiftsbiträde". Info om GDPR:

Nu gäller att det måste finnas ett "Personuppgiftsbiträdesavtal" för att föreningar och distrikt ska få erhålla medlemslistor. En person utses, två underskrivna avtal avtal skickas till förbundet. Om ni har skickat in behöver ni bara göra det igen om ni byter person.

måndag, 03 februari 2020 09:04

Info till ägare av fastigheter i Blå Bandet

Bo Carlsson som är ledamot i styrelsen för Våra Gårdar tipsar om "säker föreningsgård" och finansiering:

- Viktigt att Våra Gårdars medlemsföreningar "går" den digitala utbildningen "Säker Föreningsgård".

- Ta hjälp av Vårta Gårdar när det är aktuellt att söka finansiering till fastighetsinvesteringar.

- Förbundsmöte i 9-10 maj 2020, i Falun.

Sida 1 av 3