logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Nu även klart i Alingsås! Åtta platser & dagar klara, klicka på rubriken för mer info! 13/10 Umeå; 19/10 Almunge; 20/10 Stockholm; 27/10 Alingsås; 8/11 Hörsta; 18/11 Sala; 21/11 Malmköping; 1/12 Tibro

torsdag, 30 augusti 2018 06:41

Information från Blåbandsförbundet

Till medlemmar, föreningar och distrikt. (klicka på rubriken)

måndag, 27 augusti 2018 11:52

Blå Bandet på turné

Blå Bandet på turné genomfördes första gången 2017 med fyra regionala träffar. Nu återkommer turnén med målsättningen att bli mer lokal för att nå ännu fler deltagare. Den genomförs i fyra steg med en introduktionsträff, studiecirkelträffar, uppföljning på distriktens årsmöten och slutligen sammanfattning vid rikskonferensen i Västerbotten.

måndag, 18 juni 2018 06:35

Ny blankett för medlemsanmälan

Med anledning av GDPR är det ny info kring databehandling. Använd inte gamla blanketter, ladda hem ny. (klicka på rubrik)

måndag, 18 juni 2018 11:46

Obetalda medlemsavgifter

Föreningar har fått listor på medlemmar som inte betalat. Info om betalning, klicka på rubrik!

Nu gäller att det måste finnas ett "Personuppgiftsbiträdesavtal" för att föreningar och distrikt ska få erhålla medlemslistor. En person utses, avtal skickas till förbundet.

En EU-gemensam lag:  ”Dataskyddsförordningen” (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL). Blåbandsförbundet har en personuppgiftspolicy i annat dokument.

Blåbandsförbundet har svarat på remissen "NBV ömsar skinn".

Alkoholreklam i sociala medier m.m. (Socialstyrelsen) samt  "Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld (Finansdepartementet).

pdf2018-03-27_Alkoholreklam_i_sociala_medier_med_mera.pdf

pdf2018-03-27_Ett_reklamlandskap_i_förändring.pdf

Ännu inte skickat in föreningsrapport? Gör det idag! (skulle ha skickats in senast 15 mars till förbundskansliet).

Sida 1 av 2

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login