logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Blå Bandet har tagit fram två kortfilmer inför storhelgen som uppmanar till att fira nykter midsommar – barnens skull!

I detta nyhetsbrev kan vi bland annat notera att unga i fyra nordiska länder både minskar och ökar sin alkoholkonsumtion. I Norge.

Finland och Sverige har berusningsdrickandet minskat kraftigt sedan 1990-talet. Men en ny rapport visar att alkoholkonsumtionen bland danska ungdomar ökat markant samtidigt som deras välmående minskat. Givetvis finns det sociala faktorer bakom ett ökat drickande, både i Danmark och de andra tre nordiska länderna. Men en annan ganska radikal skillnad är nog ländernas alkoholpolitik: Försäljningsmonopol i Norge, Finland och Sverige och försäljning av alkoholdrycker i vanliga livsmedelsbutiker i Danmark!

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN har presenterat preliminära siffror som visar att den totala alkoholkonsumtionen skulle ha minskat med sju procent under coronapandemin. Denna studie ska nog tas med en nypa salt. För det första omfattar studien endast två månader, mars och april. Vi vet inte vad som kommer att hända med konsumtionen om pandemin blir långvarig.

Det som påverkat totalkonsumtionen dessa båda månader är den kraftiga minskningen av den oregistrerade konsumtionen såsom resandeinförseln, smuggling mm (-56%) och restaurangförsäljningen (-52%) och som i stort förklarar den minskade totalkonsumtionen. Hur kommer svenska folket att bete sig när allt fler pandemirestriktioner upphävs eller luckras upp, eller om pandemin blir långvarig med fortsatt isolering och ökad ensamhet mm. Det vet vi inte som det numera heter i den politiska debatten. Risken är att Systembolagets försäljning kommer att öka när tidigare inköpt eller lagrad alkohol hemma tar slut.
Owe Ranebäck redaktör nyhetsbrevet

pdfNyhetsbrev_9-2020_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf

Intervjuer, reportage och en tävlingsbilaga!

I år när så mycket är annorlunda kommer också midsommarfirandet och resten av sommaren att bli det. Särskilt när det gäller de traditionella danslekarna runt midsommarstången som inte kommer att kunna arrangeras. Många semesterplaner får också ställas in eller ändras.

Vi befarar att det kan innebära att fler väljer att låta alkoholen få större utrymme, både under midsommarhelgen och resten av sommaren. Vi önskar att det inte blir så för barnens skull. Att föräldrar samt mor- och farföräldrar förstår att det är viktigt att vara nykter, så att man på ett tryggt sätt har förmåga att ansvara för barn och barnbarn.

Ibland tror vuxna att det inte gör något att dricka alkohol men redan vid måttlig konsumtion, märker barnen hur de vuxnas beteenden förändras. Detta skapar osäkerhet och oro. Även hos dem som uppfattar sig som ”normalkonsumenter” påverkar det barnen.

Vi vet att många tycker att det är naturligt att dricka alkohol i sociala sammanhang. När barn och unga finns med i är det ändå säkrast att vuxna avstår. Tryggheten behöver vara det man väljer i första hand.

Med denna uppmaning vill vi önska att alla trots en annorlunda tid, väljer att fira en nykter midsommar och semester på ett tryggt sätt – för barnens skull!

Blå Bandet, Sveroges Blåbandsförbund

pdfAffisch_nyktermidsommar_2020.pdf

Nykter midsommar logga webb

torsdag, 11 juni 2020 09:30

Nästan gratis!

Blå Bandets bok "Lyssna på barnen" - endast 5 kr/st (ord. 50 kr!) + frakt.

Blå Bandet kommer under hösten att lansera ett rikstäckande projekt ”Jag ser – till stöd och hjälp för barn och unga i krångliga familjer”. Konceptet är hämtat från vår internationella organisation Blå Kors Norge.

I samarbete med en av våra medlemsorganisationer, Sveriges Blåbandsförbund (Blå Bandet), rekryterar vi nu en verksamhetsutvecklare till NBV mitt som kommer att ha arbetsområdet Uppsala län med särskild inriktning på stadsdelarna Gottsunda och Stenhagen i Uppsala.

Ur nyhetsbrev 8: När riksdagen tidigare i år begärde att regeringen skulle utreda den svenska narkotikapolitiken deklarerade socialminister Lena Hallgren att denna utredning inte skulle omfatta det s.k. konsumtionsförbudet.

Nu har Folkhälsomyndigheten föreslagit att konsumtionsförbudet och införande av injektionsrum ska utredas. Men Lena Hallengren viker inte undan. Hon deklarerar i TV att varken hon eller regeringen har ändrat uppfattning.

Nu hoppas vi att hon även avvisar förslaget om att införa injektionsrum där personer kan injicera under uppsikt av vårdpersonal – ett annat drogliberalt förslag från Folkhälsomyndigheten.

I dagens nyhetsbrev uppmärksammar vi att regeringen också kommer att införa tillfälliga restriktioner för spelmarknaden under coronakrisen. Bland annat vill regeringen införa ett tak för spelkonto på 5 000 kr per vecka. Nu hoppas vi att de nya restriktionerna blir permanenta när coronapandemin är över.

Ett tredje förslag på narkotikaområdet som gläder oss är att Tullverket nu ska få möjlighet att utreda brott som innehav och bruk av narkotika, samt att brevbärare ska få rätt att larma om de misstänker att försändelser innehåller narkotika.

Owe Ranebäck
Tidigare generalsekreterare i Blå Bandet samt redaktör för tidningen Blå Bandet

pdfNyhetsbrev_8-2020_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf

onsdag, 06 maj 2020 06:13

Frågesport 15 juni

Föranmälan senast 14 juni, se inbjudan!

De flesta svenskar svarar att de hittills under coronakrisen inte har förändrat sin alkoholkonsumtion. Men så många som 36 procent tror att andra dricker mer alkohol än vanligt. Det visar en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av IQ.

pdfNyhetsbrev_7-2020_från_Blå_Bandet_-_SLAN.pdf

Sida 8 av 15

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login