I en levande demokrati är respektfulla samtal bland det viktigaste som finns. Ingen person ska straffas för att den tycker annorlunda än de politiker som styr. I en demokrati lyssnar man på andras åsikter och kan själv säga vad man tycker i olika frågor. Byggstenarna i en demokrati är samtalen, diskussionerna och det kritiska tänkandet.

Jag röstar! - för demokratin tar upp:

  • Demokratins sårbarhet och antidemokratiska krafter.
  • Källkritik.
  • Folkbildningen och studiecirkeln som verktyg för att rusta oss för demokratin.
  • Inför valdagen. Hur röstar jag och vad ska jag rösta på?
  • Framtidens samhälle. Värderingar och människosyn.

https://www.nbv.se/for-cirkelledare/studiematerial/jag-rostar---for-demokratin/