logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Årets första nummer ute nu. Bl.a. artikel om den nya forskningsrapporten "Alkohol och coronapandemin", vidare om hur pandemin påverkat distrikt, förbund och anläggningar. En insändare föreslår en "alkoholfri duo" samt  en krönika om vilken skillnad solen gör.

Drygt 260 personer deltog i torsdagens seminarium ”Vinsten av tidigt engagemang för barn”. Vad finns det för riskfaktorer och skyddsfaktorer?” Det var det andra av fyra nationella arrangemang som Blå Bandet varit värd för under den pågående uppmärksamhetsveckan ”Du spelar roll”.

Chatarina Forsberg, Blå Bandets projektledare för ”Jag ser” inledde med att hälsa välkommen och gav praktisk information. 12 organisationer står bakom den nationella satsningen som utöver de centrala arrangemangen, görs flera lokala under denna vecka som under tio år genomförts samma vecka som ”Alla hjärtans dag” infaller.

- Vi fortsätter kämpa på och i år når vi ut på ett helt annat sett, sa Forsberg och syftade på att digitala seminarier gör att fler har möjlighet att delta och fortsatte:

- Nu ger vi extra uppmärksamhet för barn i utsatthet. Du och jag kan se och följa vår magkänsla.

Därefter hälsades föreläsare Camilla Pettersson, forskare i folkhälsovetenskap och social välfärd, välkommen som i sitt yrke har ambitionen att lyfta fram koppling mellan forskning och praktik. Hon inledde med att visa en film producerad av Barnombudsmannen, 1000 kronors loppet, som illustrerade att barn och unga har olika förutsättningar som de själva inte kunnat påverka.

Beroende på föräldrar socioekonomiska situation ger det väldigt olika villkor för skolresultat, ekonomi och hälsa.

- Vi kan bidra till att minska skillnader, framhöll Camilla Pettersson och fortsatte:

- Forskning är viktigt men ibland minst lika viktigt att lyssna på barnen.

Störst risk för svårigheter finns när det blir många riskfaktorer och få skyddsfaktorer. Riskfaktorer är när vissa omständigheter eller händelser ökar sannolikheten för att något inte önskvärt ska hända. Medan skyddsfaktorer tvärtom bidrar till personens ökande motståndskraft kan hindra eller minska effekten av riskfaktorer.

- I skyddsfaktorer ligger magin i det främjande förebyggandet arbetet, framhöll Pettersson som konstaterade att många av riskfaktorerna inte går att påverka. Därför bör vi fokusera på skyddsfaktorer där alla kan bidra på olika nivåer, inom familjen, vänner, lärare, ledare med flera.

Emil Gillsberg, Blå Bandets verksamhetsstrateg, var moderator för de frågor som ställdes skriftligt av deltagare. Innan dessa lästes upp och besvarades av föreläsaren sa Gillsberg:

- Vi kan vara skyddsfaktorer, se barnen, vara trygga vuxna i närheten.

Chatarina Forsberg tackade Camilla Pettersson för hennes medverkan och sammanfattade att det är sorgligt med alla riskfaktorer, samtidigt som det är viktigt att de lyfts fram.

Fokus på skyddsfaktorer, där vi kan bidra, gör ändå att det är hoppfullt. Avslutningsvis informerade Blå Bandets projektledare om verksamheten ”Jag ser”.

Arkivbild: Camilla Petterson, när hon medverkade vid en föreläsning för Blå Bandet på Hellidens folkhögskola i Tidaholm.

PER-OLOF SVENSSON

Text & foto

Camilla Pettersson webb

Denna vecka pågår den nationella satsningen ”Du spelar roll” för att uppmärksamma att alla kan spela roll för barn och unga som har det svårt. Under tisdagen deltog drygt 300 personer i det direktsända webbseminariet med Blå Bandet som värd och föreläsare Elisabet Näsman, Uppsala universitet.

Chatarina Forsberg, Blå Bandets projektledare för ”Jag ser” hälsade välkommen:

- Under spela roll-veckan händer det mycket lokalt. Den har funnits i tio år och behov finns fortfarande, konstaterade Forsberg och uppmanade att gå in på den särskilda hemsidan för mer information och berättade vidare att det är många organisationer som står bakom denna vecka.

Elisabet Näsman är professor vid Uppsala universitet och har lång erfarenhet kring hur barn påverkas när de har sin uppväxt i sina föräldrars missbruk. I sin föreläsning berättade hon konkret hur dessa barns situation kan se ut.

Näsman berättade att situationen kan variera över tid, det är därför syskon kan ha stora skillnader i hur de har upplevt sin uppväxt. I intervjuer med barn som forskare har gjort framkommer en ganska dyster bild kring hur de upplevt sina missbrukande föräldrar.

Från att uppleva att mamma eller pappa pratar sluddrigt till att de ljuger, bryter löften, blir elaka till hot och våld. Det här kan ge barn sämre förutsättningar med att inte klara skola, psykisk ohälsa och sjukdom med mera.

Barnen är samtidigt ofta mycket lojala med sina föräldrar, håller fasaden utåt och tar på sig ”vuxenuppgifter” i hemmet med att handla, laga mat med mera.

Det finns tack och lov hopp, och det är här alla andra vuxna blir så viktiga. Släkt, vänner, personal i barnomsorg och skola, ledare i förenings- och församlingsverksamhet med flera.

- Hur mår du? Det tror jag är en väldigt bra fråga, framhöll Elisabet Näsman och att man måste våga fråga flera gånger.

Emil Gillsberg, Blå Bandets verksamhetsstrateg, läste upp frågor från deltagare i chatten som Elisabet Näsman svarade på och tackade för hennes medverkan. Chatarina Forsberg tackade också för föreläsningen oh avslutade seminariet med att informera om Blå Bandets verksamhet ”Jag ser”.

Bilden på Elisabet Näsman är arkivbild från 2017 i samband med en föreläsning i Enköping.

PER-OLOF SVENSSON
text & foto

Elisabet Näsman webb

"Att forskare för ett par år sedan på en tydligare sätt har uppmärksammat alkohol som riskfaktor för cancer, börjar äntligen ge resultat. Det är glädjande att det börjar röra på sig när det gäller varningsmärkning och innehållsförteckning på alkoholhaltiga drycker.  För visst är det väl märkligt att t.ex. vin inte behöver ha detta när det är självklart för andra produkter som vi stoppar i oss, säger Per-Olof Svensson.

 
Läs hela artikeln!

På dessa hemsidor sidor får du bra information!

måndag, 01 februari 2021 14:43

Nyhetsbrev 2 med fakta, argument och debatt

Nyhetsbrevets redaktör Owe Ranebäck: Nerikes Allehanda är numera en av de få tidningar i Sverige som på ledarplats vågar tala klarspråk om alkoholens roll i samhället. Det tackar vi för!

Alkoholkonsumtion, särskilt hög konsumtion, försämrar immunförsvaret och ökar därmed risken för att insjukna i Covid-19. Detta framgår av den färska rapporten ”Alkohol och coronapandemin” som släpptes 26 januari 2021.

Rapporten är författad av sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Canada, Sverige och USA.

- Alkoholen ökar även spridningen av coronaviruset genom att sociala hämningar minskar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid hög konsumtion. Det påverkar förmågan att skydda sig själv och andra genom åtgärder som att hålla avstånd och tvätta händerna, säger Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundets organisationssekreterare.

- Myndigheter med ansvar för hälsa bör rekommendera personer med hög risk för infektioner eller allvarliga komplikationer att minska eller undvika alkoholkonsumtion, säger Sven Andreasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och ansvarig för alkoholmottagningen Riddargatan 1 i Stockholm.

Detta gäller särskilt äldre, överviktiga, diabetiker, rökare samt personer med luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

- Med denna forskningsrapport vill vi lyfta vikten av att se alkoholen som en viktig del i kampen mot coronapandemin, säger Per-Olof Svensson, Blåbandsförbundets organisationssekreterare och fortsätter:

- Det har tidigare varit märkligt tyst om detta från myndighetshåll. Sent kom beslut om att begränsa alkoholservering på kvällstid.

”Alkoholen och coronapandemin” är den senaste forskningsrapporten i rapportserien om alkoholen och samhället som getts ut årligen sedan 2013 och som samlar befintlig forskning kring alkoholens påverkan på samhället.

Rapporten finns tillgänglig via:

https://blabandet.se/aktuellt/item/1120-ny-forskningsrapport-alkohol-och-coronapandemin

Blå Bandet är en av flera organisationer som initierat rapporten som är författad av en sju internationellt ledande alkoholforskare från Australien, Canada, Sverige och USA.

måndag, 18 januari 2021 14:15

Tips på studiematerial

Här hittar du studiematerial till digitala studiecirklar.

måndag, 18 januari 2021 14:11

Starta en studiecirkel på distans!

Ibland och särskilt nu under Coronapandemin behöver en studiecirkel vara på distans. NBV hjälper dig!

Sida 7 av 19