logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Narkotikapolitiskt center (NPC) skriver i SvD om de löften som utlovades i Kanada inför en legalisering av cannabis – och de effekter som blir allt tydligare.

Justin Trudeau argumenterade för legalisering av cannabis inför det kanadensiska valet 2015 med argumentet att det ”är det enda sättet att skydda barnen”. Tre år senare var legaliseringen ett faktum. Diskussionen har nu nått Europa, där flera länder tagit steg mot legalisering – ofta med Kanada som inspiration. Så hur har det gått?

Narkotikapolitiskt Center presenterar idag en ny rapport som visar att fler använder mer, vilket ökar risken för skador och beroende. Var fjärde förälder i Kanada använder cannabis för ”rekreationsbruk” och fler barn växer därmed upp med cannabis i hemmet. Den illegala marknaden finns till viss del kvar och en legal skapas, så den totala marknaden är betydligt större än innan. Gängrelaterade mord har inte minskat. Trudeaus argument att skydda barnen har inte infriats.

https://narkotikapolitisktcenter.se/rapportslapp-fran-loften-till-verklighet/

SvD debatt:

onsdag, 12 juni 2024 17:14

NY HEMSIDA PÅ GÅNG!

Arbete pågår med en helt ny hemsida.

Läs mer om detta och ytterligare 13 nyheter i sammanfattning. Du kan även beställa att få nyhetsbrevet direkt till din mail.

onsdag, 05 juni 2024 19:45

”Systembolagets framtid är hotad”

DRUGNEWS: Sedan regeringen meddelat att i sommar komma med ett förslag om gårdsförsäljning av mindre mängder öl, vin och sprit så kommer reaktionerna. Systembolagets framtid är hotad, anser nykterhetsrörelsen. Medan mindre alkoholproducenter är glada.

Hela artikeln: https://drugnews.se/2024/06/05/systembolagets-framtid-ar-hotad/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2QNmloiRtcK6Dq9YyB4xkTh8Afrf-Bu-PYDFsoO0gaMYyId-dwk7QBgGA_aem_AdxH6t9tQUlO-lAdww_Ilc75FT-CpyB9cBwsdocWNzMzIrNQWDr3Q7eWY2trDZ_10ok5sFZ-AyaNuqs6gNu-KAjz

Per-Olof Svensson, Blå Bandets organisationssekreterare:

Även organisationen Blå Bandet befarar att Sveriges undantag i EU för att få behålla alkoholmonopolet kan gå förlorat med förslaget om gårdsförsäljning och påverka folkhälsan.
– Systembolaget får konkurrens av fler försäljningsställen som kommer att sälja begränsat sortiment, men i större mängder. Alkoholkonsumtionen kommer att öka och det resulterar i en sämre folkhälsa, men också att fler närstående drabbas när fler får beroendeproblematik, säger organisationssekreterare Per-Olof Svensson till Drugnews.
Han tror att ett införande av gårdsförsäljning tar längre tid än våren 2025, ”om det, hemska tanke, blir ett sådant beslut”.
– Men förhoppningsvis sätter lagrådsremiss och den EU-notifiering, som ska göras, stopp för regeringens önskan, säger Per-Olof Svensson på Blå Bandet.

Drugnews: Regeringen är överens om ett förslag för att tillåta försäljning av alkohol direkt till konsumenter i samband med betalda besök hos producenter. Regeringen hoppas lagen kan börja gälla under våren 2025. ”En efterlängtad frihetsreform”, enligt statsminister Ulf Kristersson.

https://drugnews.se/2024/06/05/regeringen-gardsforsaljning-varen-2025/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3z305S33pvuaOL_AIyENdYHRIIFtY0Jx80Xy3OlEwvya5MCR7ixiaXNFo_aem_Adw5OdF8A8XDPtCh2M7tfwxkFyl3DyuiiiU8bG4HeYqHKxYH0xfI6J0beAoojMLgLXNnulLZZNl8cbtWtJtZyDuA

För att få en uppfattning om hur samhällskostnaderna skulle kunna påverkas av ett förändrat narkotikabruk har Folkhälsomyndigheten låtit Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, ta fram scenarioanalyser för detta.

Resultaten visar att förebyggande insatser för att minska narkotikaanvändning tillsammans med insatser för att minska skador av narkotika kan ge stora samhällsekonomiska vinster. Se vårt nya faktablad.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/s/sa-kan-samhallets-kostnader-paverkas-vid-andrat-narkotikabruk

Folkhälsomyndigheten genomförde 2023 en undersökning av hur många personer i Sverige som under åren 2007–2020 hade ett problematiskt narkotikabruk, alltså ett återkommande bruk som orsakar eller ökar risken för skador.

Folkhälsomyndigheten har nu låtit Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE, genomföra en uppdaterad beräkning av samhällets kostnader för narkotikabruk baserat på denna undersökning. Eftersom antalet personer med ett problematiskt narkotikabruk är fler än vad man tidigare trott, har även de beräknade samhällskostnaderna stigit.

Läs mer i uppdaterat faktablad:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/d/det-svenska-samhallets-kostnader-for-narkotikabruk/

tisdag, 04 juni 2024 08:58

Mer alkohol bland nikotinanvändare

Alkoholkonsumenter som använder tobak eller nikotin dricker betydligt större volymer än de som inte använder tobak eller nikotin. Och mest dricker de som använder mer än en av de olika produkterna.
En ny rapport från CAN visar hur användningen av rök-och snusprodukter har förändrats i Sverige under åren 2003–2023. Rapporten är baserad på självrapporterade uppgifter, cirka 18 000 personer i åldrarna 17–84 år svarar varje år.

Inspelad föreläsning:
Nikotinprodukter, forskning, bruk och lagstiftning
 
Läs mer!
tisdag, 04 juni 2024 07:26

Vad är Blå Bandets anhörighelger?

Ann-Marie Lindgren, förbundsordförande, medverkade i konferensen ”Forum folkhälsa” i Lycksele, Västerbotten. Deltagarna kom från kommuner, region, civila samhället, myndigheter och akademi. Under fyra minuter berättade Ann-Marie om Blå Bandets anhörighelger.

Lyssna 4:27:52 in i inspelningen!

https://regionvasterbotten.se/play/tillsammans-starker-vi-halsosamma-levnadsvanor

Det är glädjande att så många tunga remissvar delar vår uppfattning att målsättningen och visionen fortsatt ska vara Ett narkotikafritt samhälle. Vi utgår ifrån att regeringen delar den uppfattningen när en propositionen om en ny narkotikapolitik lämnas till riksdagen i höst.
Owe Ranebäck, redaktör

Läs hela redaktörens reflexioner och sammanfattning av nyheter:

pdfNyhetsbrev_6-2024_från_Blå_Bandet__SLAN.pdf

Sida 1 av 28