logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 
onsdag, 14 februari 2018 15:38

Nyhetsbrev 3

Här kan du hämta senaste nyhetsbrevet som pdf-fil. Klicka på rubriken!

torsdag, 01 februari 2018 15:02

Nyhetsbrev 2:

Hämta nyhetsbrevet - klicka på rubriken!

Stiftelsen Ansvar för framtiden (SAFF) bidrar med 500.000 kr per år i fem år till "Blå Bandets utvecklingsresa inför 2020-talet". På fem år ger det hela 2,5 miljoner kr i stöd.

Priset är ett bidrag med 5.000 kr till ett kulturarrangemang. Övriga deltagande föreningar får 1.000 kr.

måndag, 22 januari 2018 20:05

Statsbidraget sänkt med 10 procent

Socialstyrelsens fördelning av statsbidrag sänktes med 50.000 kr till 450.000 kr till Blåbandsförbundet. Ungdomsförbundet fick 300.000 kr, från att föregående år inte ha fått något bidrag alls.

Äldre dricker mer alkohol

Vågar vi prata om äldres drickande? Vi i Blå Bandet ser att äldres alkoholkonsumtion stigit. Ökningen som ägt rum är dramatisk. För första gången dricker personer över 55 år mer än de under 25 år.

Hemmets Vän - debatt

Många äldre tar en stor alkoholkonsumtion med sig in i pensionsåldern. En annan grupp är äldre som kanske inte har haft en djupt skadlig konsumtion men som i samband med pensioneringen ökar sitt alkohol­intag. Det kan vara i samband med att de lämnar arbetslivet och får mer tid till rödvin med vänner eller att de har mist en make/maka och upplever ensamhet. Fysiologiska ändringar hos äldre, låg vikt och medicin­intag medför ökad känslighet för alkohol. Även en liten mängd alkohol kan få påtagliga följder i form av fallskador, exempelvis brutna handleder, lårben eller huvudskador. Detta kan ge upphov till många smärtor, intag på sjukhus och långvarig konvalescens.

Den ökade alkoholkonsumtionen ger vårdpersonal komplicerade problemställningar att ta hand om. Speciellt bland de mest sårbara medborgarna, som är skadade kroppsligt, psykiskt och socialt av ett mångårigt missbruk. Blå Bandet anser därför att det är viktigt att rusta vårdpersonalen till att tala med äldre om alkohol. Kompetensutveckling av personalen, så de tänker och talar förebyggande om alkohol.

Att prata om alkoholmissbruk och kanske speciellt om äldres för höga konsumtion, är omgivet av tabu, skuld, skam och beröringsångest. Det är viktigt att vi alla, anhöriga och vårdpersonal bidrar till att bryta ner tabut och då öppnar vi samtidigt för tidig hjälp. Risken är annars att äldre och anhöriga far ännu mer illa och hamnar mellan två stolar, mellan exempelvis allmänvården och sjukvården. Blå Bandet anser att tidig upptäckt av dem som har alkoholproblem är i detta sammanhang viktigt.

Tillsammans kan vi göra skillnad om vi uppmärksammar äldres drickande och om vi vågar tala med varandra om detta!

Susanne Hedman Jensen, förbundsordförande Blå Bandet

lördag, 13 januari 2018 10:07

Årets första nyhetsbrev!

Innehåll i detta nummer:  Flera unga tycker föräldrar dricker mycket (och många fler artiklar)

fredag, 12 januari 2018 14:02

Förskolan spelar roll 12 februari

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. Kurs Blå Bandet konferens Princess Hall 12 feb. kl. 11.00-14.30. Anmälan senast 31 januari.

Nils-Ove Lindblom, fick det största julpaketet. Alla önskas en God Jul!

onsdag, 13 december 2017 22:11

Nyhetsbrev 23

Innehåll i detta nummer: (klicka på rubriken)

Sida 1 av 10

Stöd Blå Bandet

  • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter.
    Genom Gåvogram ger du ett bidrag och vi skickar ett gratulerationskort.
    Genom Minnesfonden hedrar vi dem som avlidit, vi skickar minnestext.
    Genom att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år stödjer medlemmar verksamheten.

    Läs mer ...

Redaktion login