logotransp 81h1

bestbokw  blimedlemw  gavanw 

Rikskonferens

Naturskönt och varierat boende
Blåbandsförbundet arrangerar Rikskonferens och förbunds-årsmöte 7-9 juni 2019 på Hjälmargårdens konferensanläggning. Platsen är naturskönt belägen vid Hjälmarens strand, nio km norr om Vingåker i Södermanland, nära gränsen till Närke.

Dokumenten är ifyllningsbara, spara på dator - fyll i - spara igen - skicka som bilaga.

pdfAnmälan_Rikskonferens_2019.pdf

pdfOmbudsfullmakt_förbundsårsmöte_2019.pdf

pdfFörslag_nya_stadgar_till_förbundsårsmöte_2019.pdf

http://www.hjalmargarden.se/

PROGRAM RIKSKONFERENS & FÖRBUNDSÅRSMÖTE 7-9 JUNI 2019
Fredag
17.00 - Incheckning.
18.00 - Middag.
19.30 - Välkommen!
Praktiskt information.
Trolleri med Kim Gordon.
21.00 - Kvällsfika med smörgås.
Gammeluvarnas årsmöte.

Lördag
Naturstig/Tipspromenad finns hela dagen
8.00 - Frukost/incheckning nyanlända.
9.00 - Tankar för dagen.
Förbundsårsmötet öppnas, Susanne Jensen.
Årsmötesförhandlingar.
12.00 Lunch.
13.00 - Årsmötesförhandlingar.
14.30 - Eftermiddagsfika, mingel.
15.00 - BUFF:s årsmöte
16.30 - Blåbandsrörelsens
Folkhögskoleförenings årsmöte
18.00 - Middag.
19.00 - Blåbandsquiz.
21.00 - Kvällsfika med smörgås.
22.00 - 23.00
Kvällsgudstjänst, Emil Gillsberg.

Söndag
Naturstig/Tipspromenad finns hela dagen
8.00 - Frukost.
9.00 - Tankar för dagen.
9.15 - Stationer/workshops med inform- ation om sociala medier och verk- samheter.
Närstående organisationer får också möjlighet att presentera sig.
11.00 - Förbundsårsmötet fortsätter med val och avslutas.
Rikskonferensen avslutas.
12.00 - Lunch.