header.jpg
Raka svar om alkohol av ungdomspolitiker Utskrift E-post
debattledare.jpgNär Sveriges Blåbandsungdom tillsammans med SLAN bjöd in till en debatt med riksdagspartiernas ungdomsförbund, utlovades raka svar. SSU stack ut med en tuffare alkoholvision än vad inte ens de flesta nykterhetsorganisationer visar upp. CUF framhöll att de vill ta bort Systembolaget. Debattledare var Mats Gunnarsson och Erina Almgren. Foto: Per-Olof Svensson 
 debatt-panel.jpg 

 
 Panelen: Robert Damberg (Grön Ungdom), Hannes Hervieu (Centerpartiets ungdomsförbund), David Högberg (Kristdemokratiska ungdomsförbundet), Hannah Ström (Liberala ungdomsförbundet), Ellinor Eriksson (Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund), Tove Liljeholm (Ung vänster)
Debattledare: Mats Gunnarsson (Sveriges Landsråd för alkohol & narkotikafrågor) & Erina Almgren (Sveriges Blåbandsungdom)
Foto: Per-Olof Svensson

Efter inledande mingel med smörgås och alkoholfritt, öppnades paneldiskussionen av Erina Almgren, förbundsordförande Sveriges Blåbandsungdoms samt Mats Gunnarsson, generalsekreterare för SLAN, Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor.

Samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund medverkade utom Moderata ungdomsförbundet som valde att avstå. Ungdomspanelen fick värma upp med en frågesport med ett urval från Drogkampen som Länsnykterhetsförbunden genomför bland politiker.

Därefter gavs möjlighet för alla att presentera ungdomsförbundens syn på alkoholpolitiken. Alla intog en restriktiv hållning förutom Hannes Hervieu, som representerade CUF, Centerns ungdomsförbund.
- Vårt förbund vill ta bort Systembolaget.
Hervieu konstaterade dock att det kan innebära risk för ökad konsumtion.
- Därför är det viktigt med restriktioner.
I nästa andetag så framhöll han att demokratin bygger på frihet och att han därför inte tror på hårdare kontroll. Något motsägelsefullt.

Ellinor Eriksson, SSU, Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund, stack ut ordentligt åt andra hållet:
- SSU:s mål är både ett narkotika- och alkoholfritt samhälle.
Det är till och med ett vassare mål än vad nykterhetsrörelsen brukar framhålla.
Senare under kvällen när publiken släpptes in frågade Blå Bandet om det verkligen stämde och fick det bekräftat av Eriksson.

Ung Vänsters Tove Liljeholm berättade att de arbetar för en restriktiv alkoholpolitik, vill höja debutåldern och stärka välfärden. Liljeholm framhöll vidare vikten av fritidsgårdar:
- Har du inte en fritidsgård att hänga på, blir krogen eller parken alternativ att supa på.

Hannah Ström, LUF, Liberala Ungdomsförbundet, framhöll barnperspektivet att 200.000 barn växer upp i riskbruksmiljöer. Ström sa att frågan betyder mycket för henne även av personliga skäl.
- Det är viktigt att se detta ur barnens ögon.
Senare under kvällen korrigerade hon själv siffran till 385.000 barn som Folkhälsoinstitutet nu anger.

David Högberg utgick från att alla känner till att de står för en restriktiv alkoholpolitik.
- Det gäller att hantera de negativa sidorna. Kulturen är grundläggande, därför är nykterhetsrörelsen viktiga, smickrade Högberg.
Han gav sedan exemplet att i Japan kan man köpa starköl i automater i tunnelbanan men inga minderåriga handlar för man vet att "man inte får".
- Vi glömmer bort att det behövs en kulturell ändring, inte bara restriktioner.

GU, Grön Ungdom, representerades av en "kändis", Ungdomens Nykterhetsförbunds (UNF) förre förbundsordförande. Tur för honom att hans parti står för en restriktiv alkoholpolitik.
- Vi vill tillbaka till de införselkvoter som gällde vid EU-inträdet.
- Gör vi det dyrare att supa får man ned alkoholskadorna, sa Damberg och framhöll vidare att lagstiftning är normgivande.

Efter inledningsrundan öppnades för egna inlägg och Tove Liljeholm kommenterade CUF:s syn på alkohol och demokrati:
- Vad är det för demokrati för barnen och att vissa får supa på andras bekostnad?

Hannes Hervieu replikerade att portabla polisstationer vid Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm har minskat våldet i samband med alkohol.
- Vi vill ha icke tidsbegränsade serveringstider.

David Högberg vill ha kvar 20-årsgränsen på Systembolaget som svar på att Hervieu tidigare konstaterat att den är ologiskt med tanke på att man får rösta och delta i krig när man fyllt 18 år samt serveras alkohol på krogen.
- Det är bra att den första kontakten med alkohol sker under kontrollerade former, på krogen och inte hemma, sa Högberg som på det sättet försvarade skillnaden mellan åldersgränserna.

Ökar totalkonsumtionen drabbas fler barn, menade Ellinor Eriksson och undrade också varför det alltid ska finnas en anledning till att dricka alkohol som att fira eller sörja.
- Ha gärna öppet längre på krogen men servera inte alkohol de sista timmarna, var Erikssons recept för att minska stöket vid stängningsdags.

- Stäng tidigare så minskar alkoholvåldet, sa Damberg och hänvisade till en norsk undersökning. Han konstaterade att den korta utrymningstiden skapar problem och att fler slåss klockan fem än tre eftersom folk är ännu fullare då.

Tove Liljeholm berättade om konsekvenserna i Finland där alkoholskatten sänktes år 2004 och konsumtionen ökat. Hannah Ström berättade att Alliansen nu vill höja alkoholskatten med 13 %. Dan Högberg ansåg att det är självklart att tillgången påverkar konsumtionen.

Hannes Hervieu framhöll att han själv stött på problem i familjen och att det inte är idealiskt på Stureplan.
- Men politiker ska inte lägga sig i människors liv, jag är rädd för en utveckling där politiker styr.

Damberg ansåg att tillgången är en central fråga och att det inte handlar om rätten att få gå och handla alkohol överallt.
- Det är inget enormt ingrepp i livet att gå till Systembolaget men det är det däremot när alkohol påverkar familjer.
- För mig är det inget problem att vänta till 20 år för att handla, sa Hannah Ström.

Tove Liljeholm gav sin jämförelse kring vikten av att minska totalkonsumtionen:
- Om fler spelar knattefotboll får vi fler elitspelare, om fler dricker får vi fler missbrukare.

Ellinor Eriksson ansåg att det inte är okey om någon frihet innebär någon annan ofrihet.

Mats Gunnarsson presenterade ett diagram över alkoholkonsumtionen i Ryssland. Den visade sambandet mellan konsumtion och restriktioner. När president Gorbatjov drev en alkoholrestriktiv alkoholpolitik, sjönk konsumtionen som sedan ökade när det blev en mer liberal alkoholpolitik.

Debatten hölls på Klara Södra konferens i Stockholm. Efter paneldiskussionen fanns utrymme för eftersnack och de politiska ungdomsförbundens debattörer verkade nöjda med kvällen.

PER-OLOF SVENSSON
Text & foto

 

 

 
BLÅ BANDET, SVERIGES BLÅBANDSFÖRBUND Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den 08-6676252  |  Om webbplatsen