logotransp 81h1

Förbundsinfo

 • Medlemslistor
  Föreningar & distrikt som vill få listor på medlemsförändringar, beställ av organisationssekreteraren.
 • Medlemsstudien
  Vi behöver fler som vill svara på medlemsstudien.
 • Föreningsrapporter
  Föreningar som inte skickat in årets föreningsrapport, gör det!
 • Nyhetsbrev
  Vi ger regelbundet ut nyhetsbrev med 20-25 nummer per år. Här finns det senaste och tidigare: Aktuellt/nyhetsbrev

Aktuellt

Bli medlem

 • Blå Bandet är en nykterhetsrörelse på kristen grund som engagerar människor för personlig helnykterhet. Medlemskampanj 2015: Ny medlem betalar 50 kr (25 år och yngre gratis, endast namnunderskrift…
  Läs mer ...

Kalendern

JUBILEUMSVECKA
14-20 SEPTEMBER

I 25 år har Blå Bandet ägt Princess Hall vid Engelska kyrkan.
Det ska vi fira med en vecka fylld med föreläsningar och kultur.
Kaffeservering, fritt inträde. Välkomna!
Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm

Stöd Blå Bandet

 • Genom Blåbandsgåvan kan du ge allmänt stöd till Blå Bandet eller rikta det till särskilda verksamheter. Att köpa medlemslotter som ordnas två gånger per år också ett sätt…
  Läs mer ...